KAS YRA DARBŲ SAUGA IR KAS UŽ JĄ ATSAKINGAS?

13/11/2020 14:02
Kiekvienas sėkmingas darbdavys turi tvarkingą darbų saugos dokumentaciją įmonėje, nes tai ne tik užtikrina saugias darbo sąlygas, bet ir gerina įmonės įvaizdį tarp darbuotojų, partnerių ar net klientų. Tam, kad jūsų įmonėje darbų sauga atitiktų visus valstybės keliamus reikalavimus, dalinamės reikalingų darbų saugos dokumentų sąrašu, kad šis procesas keltų jums kuo mažiau rūpesčių.
 
 
LR darbų saugos įstatymuose sunkiai rastumėte atskirą dokumentą, kuriame nurodomas trumpas ir aiškus reikalingų dokumentų sąrašas jūsų įmonėje. Įmonių vadovams dažnai kyla paprastų klausimų, kurie tikrai ne vienam kelia daug rūpesčių. Ar reikia ruošti vieną ar kitą dokumentą mūsų įmonei? Kokių darbų saugos dokumentų paprašys pareigūnas patikrinimo metu?
 
Remiantis naujausiais darbų saugos įstatymo reikalavimais, pateikiame pagrindinių dokumentų sąrašą:
- Darbų saugos taisyklės;
- Darbų saugos instrukcijos visų pareigų įmonės darbuotojams;
- Reguliarūs darbų saugos mokymai (įvadiniai, pakartotiniai, neplaniniai ir kt.) vadovams ir darbuotojams;
- Darbų saugos mokymų registracijos žurnalas;
- Darbų saugos patikrinimų protokolai;
- Priešgaisrinės saugos instrukcijos pravedimas atsakingiems asmenims ir tai patvirtinantys dokumentai;
- Profesinės rizikos vertinimas ir rekomendacijos.
 
Mažesnėse įmonėse dažniausiai darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų pravedimo atsakomybę prisiima darbdavys. Tam, kad vadovas galėtų savarankiškai organizuoti mokymus, jis privalo sėkmingai baigti kvalifikaciją suteikiančius mokymus ir išleisti įsakymą, kuriame patvirtina, kad yra atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos sritį.
 
Verta pažymėti, kad mūsų darbų saugos dokumentacijos sąrašas yra neišsamus. Pagal įmonės veiklos rūšį šis sąrašas yra plečiamas ir papildomas kitais dokumentais. Pavyzdžiui, jei įmonės darbuotojams reguliariai atliekami privalomi sveikatos patikrinimai dėl pareigų, kuriose numatoma aukšta sveikatos rizika, prie aukščiau išvardinto sąrašo pridedami atitinkami reglamentai, įsakymai, patikrinimų tvarkaraščiai bei medicininės pažymos.
 
DARBŲ SAUGOS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS
 
Didelėse įmonėse darbų saugos dokumentacijos tvarkymas dažniausiai perleidžiamas tokias paslaugas teikiančioms įmonėms, mažose – šias funkcijas atlieka vadovas ar kitas, reikiamą kvalifikaciją turintis, asmuo. Darbų saugos instrukcijas rengia įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar kiti asmenys, kurie puikiai išmano visų darbų specifiką, personalui patikėto darbo pobūdį ir visas darbo sąlygas konkrečiose pareigose. Šiuo atveju, darbų saugos specialistas teikia daugiau metodinę paslaugą - stebi dokumentų pateikimo terminus bei konsultuoja darbų saugos klausimais.
 
Ar gali kopijuoti ir publikuoti straipsnį kiti portalai: Ne.